Встановлення тарифів на водопостачання

 

Турбівська селищна рада виносить на публічне обговорення проект рішення виконкому селищної ради "Про погодження Турбівської дільниці ДП "Липовецьводоканал" тарифів на водопостачання, водовідведення, та вартості послуг з вивезення та очищення стічних вод"

Україна

Турбівська   селищна   рада

Липовецький  район  Вінницька область

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

        Від   30  грудня   2014 р.  № 101

 

Про винесення на публічне обговорення

проект рішення виконавчого комітету щодо

встановлення тарифів на послуги з

централізованого водопостачання,

водовідведення та вартості послуг з

вивезення та очищення стічних вод

в смт. Турбів

 

Відповідно до підпункту 2 пункту А статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування   в Україні», статей 7, 31 Закону  України «Про житлово – комунальні  послуги», постанови КМУ № 532 від 01.10.2014 р.  «Про внесення змін до постанови КМУ від 01.06.2014 р. № 896», розглянувши подання Турбівської дільниці дочірнього підприємства  «Липовецьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» від 9 грудня 2014 року № 44, № 45,  виконавчий комітет  Турбівської селищної ради

 

                                          В И Р І Ш И В:

 

   1.Винести на публічне обговорення проект рішення  виконкому селищної ради «Про встановлення Турбівській дільниці дочірнього підприємства  «Липовецьводоканал» комунального підприємства «Вінницяоблводоканал»  тарифів на водопостачання, водовідведення та вартості послуг з вивезення та очищення стічних вод в смт. Турбів», пропонуються тарифи  на послуги  з централізованого  водопостачання, водовідведення та вартості послуг з вивезення та очищення стічних вод в смт. Турбів (додаток 1).

2. Секретарю селищної ради розмістити дане рішення на дошці оголошень та офіційному сайті селищної ради.

         

 

                    Селищний голова                                      О.І.Бондар

 

                                                                  Додаток  1

                                                                            до рішення виконкому Турбівської

                                                                 селищної ради №101 від 30.12.2014 р.

 

 

 

 

 

 

Групи  споживачів

Одиниця виміру

Водопостачання,

тариф за 1 м3

Водовідведення, тариф за 1 м³

Вивезення та очищення стічних вод за 3,25 м3

Населення, з ПДВ

грн.

12,14

29,28

140,00

 

Інші  споживачі, з ПДВ

грн.

12,14

29,28

 

160,80

 

 

 

 

             Секретар селищної ради                              І.І.Паранкевич       

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Турбівської селищної ради.

 

Відповідно до ст. 4, 8 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308

 

Назва регуляторного акта: рішення “Про встановлення тарифів на послуги з  централізованого  водопостачання і водовідведення в смт. Турбів»

 

Регуляторний орган: виконавчий комітет Турбівської селищної ради.

 

Розробник документа: комунальне підприємство «Вінницяоблводоканал» дочірнє підприємство «Липовецьводоканал» Турбівська дільниця.

 

1.  Опис та аналіз проблеми

Основною метою діяльності комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» дочірнього підприємства «Липовецьводоканал», Турбівської дільниці (далі ДП «Липовецьводоканал», Турбівська дільниця) є забезпечення безперебійного та якісного постачання питною водою споживачів селища та надання послуг з централізованого водовідведення.

На сьогоднішній день в ДП «Липовецьводоканал», Турбівська дільниця, склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на послуги з водопостачання та  водовідведення їх реальній собівартості.

Діючі тарифи не відшкодовують в повному обсязі витрат на послуги і не забезпечують безперебійну та якісну роботу. Підприємство не має фінансової можливості сплачувати в повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, електроенергію, матеріали, податкові платежі.

Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення були затверджені рішеннями виконавчого комітету Турбівської селищної ради від 30 серпня 2012 р. № 72  «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання  та централізованого водовідведення в смт. Турбів.

Відповідно станом на 01.12.2014 р. тарифи на водопостачання (з ПДВ за 1м³) становили: для населення – 6,00 грн., для бюджетних організацій та інших споживачів –9,70 грн.; на водовідведення (з ПДВ за 1м³): для населення –9,50 грн., для бюджетних установ та  інших споживачів –15,31 грн. Дані тарифи для населення були менші , ніж економічно обґрунтовані.  Збитки за 2013 р. склали: по водопостачанню 183,4 тис. грн, по водовідведенню – 192,0 тис. грн.; а за 9 місяців 2014 р. по водопостачанню –168,3 тис. грн., по водовідведенню –122,7 тис. грн. 

Така ситуація виникла з об’єктивних причин, головною з яких є зростання за період з 2011 р. по 2014 р. основних складових собівартості послуг, а саме:

- електроенергії – на 56 % (з 0,956 грн./кВт год. до 1,48 грн./кВт год.);

- ПММ – більше, ніж у 2 рази (з 8,5 грн./л до 18,0 грн./л);

- мінімальної заробітної плати (законодавчо встановлений розмір) – на 29 % (з 941,00 грн./міс. до 1218,00 грн./міс.);

- обладнання (насосів) – в 2,3 рази (з 3500,00 грн. до 8000,00 грн.);

- податкових платежів – користування надрами (у 6 разів), спецводокористування (у 2,5 рази).

Внаслідок невідповідності рівня діючих тарифів на послуги з водопостачання і водовідведення підприємству бракує обігових коштів для надання якісних послуг споживачам.

 

 Відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги, у тому числі на послуги з водопостачання і водовідведення, належать органам місцевого самоврядування. Рівень цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво. В зв’язку з цим виникла необхідність в розробці нового регуляторного акту – проекту рішення виконкому селищної ради «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та  водовідведення в смт. Турбів»

На виконання вказаного Закону України «Про житлово-комунальні послуги» тапостанови КМУ № 532 від 01.10.2014 р.  «Про внесення змін до постанови КМУ від 01.06.2014 р. № 896» підприємство підготувало розрахункові матеріали для встановлення тарифів на надання послуг з централізованого водопостачання та  водовідведення та надало їх виконавчому комітету Турбівської селищної ради. Запропоновані тарифи розраховані для всіх категорій споживачів – (населення та інших споживачів). Їх величина становить:

на водопостачання - 12,14 грн. за 1м³ з ПДВ;

на водовідведення – 29,28 грн. за 1м³ з ПДВ;

 

2.  Мета та завдання регулювання

Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

- створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення;

- забезпечення беззбитковості діяльності ДП «Липовецьводоканал», Турбівська дільниця, шляхом приведення тарифів на послуги водопостачання і водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України від 24.06.2004р. № 1875-ІV “Про житлово-комунальні послуги”;

- впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів.

 

3.  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

Головним механізмом розв’язання визначеної проблеми є встановлення нових тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення з метою забезпечення 100% відшкодування економічно обґрунтованих витрат.

Таким чином даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів споживачів послуг та ДП «Липовецьводоканал» Турбівська дільниця:

- споживачам забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги водопостачання і водовідведення;

- виконавцем послуг забезпечується повне відшкодування вартості послуг з водопостачання і водовідведення;

- створюються умови для стабілізації фінансово-господарського стану  підприємства  та можливості надання ним якісних послуг з водопостачання і водовідведення.

 

4.  Альтернативні способи

Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акту можуть бути:

- збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання компенсації різниці в тарифах з міського бюджету. Дана альтернатива не є придатною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві, є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку - підприємство опиниться на межі банкрутства;

 

- надання Турбівській дільниці ДП «Липовецьводоканал» компенсації різниці в тарифах в повному обсязі на покриття збитків від неповного відшкодування економічно – обґрунтованих витрат в тарифах без їх зміни. Дана альтернатива не розглядається, як оптимальний варіант вирішення проблем у зв’язку з тим, що кошти на надання компенсації різниці в тарифах повинні виділятися з селищного бюджету. Враховуючи те, що розмір цієї компенсації є досить значним, а можливості селищного бюджету – обмеженими, подібне вирішення проблеми може призвести до несвоєчасного проведення розрахунків бюджету з підприємством, і відповідно до збільшення ризику невчасних розрахунків останнього по зобов’язаннях за енергоносії, матеріали, паливно – мастильні матеріали, затримку у виплаті заробітної плати, несвоєчасної оплати податків і зборів, що буде супроводжуватись зростанням кредиторської заборгованості, виставленням штрафних санкцій та іншими негативними наслідками. За наявності в міському бюджеті коштів, які можуть бути направлені на поліпшення діяльності Турбівської дільниці ДП «Липовецьводоканал», їх доцільніше вкладати у новітні технології, спрямовані на зменшення собівартості послуг з водопостачання і водовідведення.

Оскільки існують можливості покращення існуючого стану згідно чинного законодавства, то доцільним і єдиним прийнятним на цей час шляхом вирішення проблеми є встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання і водовідведення.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення. За умови забезпечення повної оплати послуг споживачами, зростання тарифів позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства, що дасть змогу інвестувати кошти на оновлення основних засобів, енергозберігаючі технології. Все це в свою чергу, дасть змогу підвищити якість обслуговування населення.

В зв’язку з монопольним характером надання послуг з водопостачання і водовідведення, керуючись вимогами нормативно-правових актів, вартість цих послуг не може визначатися ринковими методами і тому затверджується рішенням виконавчого комітету Турбівської селищної ради. Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і вузли до транспортних засобів, заміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості послуг сторонніх організацій, податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами. Для попередження наслідків будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

 

6.  Визначення очікуваних результатів прийняття акта

 

Сфера інтересів місцевої  влади та підприємства

Вигоди:

- покращення якості наданих послуг по водопостачанню і водовідведенню;

- вирішення питання надійного водопостачання і водовідведення в смт. Турбів- забезпечення беззбиткової роботи Турбівської дільниці ДП «Липовецьводоканал»;

- підвищення надійності роботи об’єктів та мереж;

- можливість довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства;

- можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- зменшення кількості звернень та скарг зі сторони споживачів.

 

 

Втрати:

- додаткові витрати коштів з міського бюджету при умові часткового підвищення тарифів на послуги для населення до рівня неповного відшкодування економічно – обґрунтованих витрат або при умові збереження діючих тарифів.

- збільшення витрат на субсидії.

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди:

- підвищення якості наданих послуг з водопостачання і водовідведення.

Втрати:

- можливе збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання і водовідведення.

 

Сфера інтересів громадян

Вигоди:

- підвищення якості наданих послуг з водопостачання і водовідведення;

- забезпечення надійності надання послуг.

Втрати:

 - можливе збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання і водовідведення.

 

7. Строк дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситься відповідні коригування.

 

8. Показники результативності регуляторного акту

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

1. Результати фінансово – економічної діяльності підприємства.

2. Рівень зростання заробітної плати.

3. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з водопостачання і водовідведення.

4. Рівень оплати споживачами за надані послуги.

5. Показник прибутковості чи збитковості.

6. Витрати на капітальні інвестиції в розрахунку на одного мешканця.

7. Показник погашення кредиторської заборгованості всього, у тому числі за електроенергію, з оплати праці, за розрахунками з бюджетом.

8. Показники витрат та втрат ресурсів:

- питоме споживання електроенергії;

- втрати та необліковані витрати води з систем подачі і розподілу води.

9. Продуктивність праці (доходи від реалізації розподілені на кількість працівників).

10. Показники якості питної води:

- хімічні показники (колір, запах, смак, вміст хімічних речовин);

- бактеріологічні показники (індекс БГКП – бактерії групи кишкової палички);

- радіологічні показники (активність води).

11. Показники аварійності мереж:

- кількість аварій на 1 км водопровідних мереж;

- кількість аварій на 1 км каналізаційних мереж.

12. Показники якості надання послуг:

- кількість скарг на проблеми у забезпеченні безперебійними послугами, неякісне надання послуг;

- кількість скарг на проблеми тиску води;

- кількість скарг на проблеми неналежної якості води;

- кількість скарг стосовно неналежного обслуговування споживачів: тривалий термін розгляду заяв, запитів, скарг, звернень за телефоном тощо.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності даного рішення буде здійснене до моменту набуття ним чинності шляхом моніторингу статистичних даних, проведення аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства за 2014 рік.   

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом, за результатами якого можна зробити порівняння показників базового та повторного відстежень.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження буде здійснюватись статистичним методом шляхом проведення аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства і здійснення контролю за своєчасним та повним надходженням коштів від споживачів, яким надаються послуги з водопостачання і водовідведення, а також зменшення надходження скарг до підприємства щодо якості цих послуг.

Опитування груп осіб при відстеженні результативності акта проводитися не буде.

Наукові установи до відстеження даного регуляторного акту залучатися не будуть.

 

 

 

Заступник селищного голови                                                       Ольга Крещенецька

 

Пропозиції та зауваження будуть прийматися в письмовій формі від громадян, юридичних осіб, об'єднань протягом місяця з моменту розміщення даного оголошення за адресою: 22513, смт. Турбів, вул. Миру, 44, тел:4-22-42.

 

 

Повернутись