Проекти 2017.Розвиток спортивної інфраструктури громад

Назва проекту: «Скажімо спорту- так!

 Розвиток спортивної  інфраструктури громад»

- Терміни виконання проекту:7 місяців ( липень– грудень 2017 року)

- Актуальність проекту: На території Турбівської селищної ради функціонує  спортивно-оздоровчий комплекс (СОК), який включає в себе будівлю спортзалу, селищний стадіон, тренажерний, спортивні та ігрові майданчики. Тут оздоров-люються діти, молодь, доросле населення селища та дев’яти  суміжних терито-ріальних громад. Центром СОК є будівля спортзалу-основна база Турбівської ДЮСШ, де на сьогодні відсутнє опалення. Як наслідок, кількість відвідувачів в опалювальний період істотно зменшується через несприятливий температурний режим- часом і мінусові температури в залі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.Для вирішення даної проблеми потрібно впровадити ряд енергозберігаючих заходів задля забезпечення належного температурного режиму в закладі, створення умов для цілорічного заняття спортом громадян всіх вікових груп, а особливо дітей, молоді, осіб з інвалідністю, учасників АТО.

- Мета проекту: створення належних сучасних умов для розвитку  спорту  на  те-риторії громади селища, та, вподальшому, об’єднаної громади,  ефективної  та ці-лорічної роботи ДЮСШ, широке залучення до занять спортом дітей, молоді, осіб з обмеженими функціональними можливостями, учасників АТО, запобігання ди-тячій бездоглядності, попередження правопорушень серед молоді, формування у громадян позитивної мотивації, системи знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, збереження та поліпшення здоров’я громадян.

-Завдання проекту:вирішити соціальні проблеми територіальних громад: створити належні санітарно–гігієнічні умови шляхом реконструкції опалювальної системи спортзалу;відкрити групи здоров’я та реабілітації для осіб з обмеженими фізичними можливостями різних нозологій,учасників АТО; забезпечити власну самодостатність шляхом створення та надання комплексних спортивно–оздоровчих послуг громадам; активізувати громаду для самостійного вирішення власних потреб; покращити матеріально-технічну базу Турбівського СОК; продовжити роботу по створенню об’єднаної територіальної громади з центром в смт. Турбові через залучення громад суміжних сіл до спільної діяльності.

-Очікувані результати виконання проекту В ході реалізації проекту буде вирі-шено проблему належного цілорічного функціонування спортивної інфра-структури громад, створено умови для організації дозвілля, покращення здоров’я громадян, шляхом зайняття спортом, охоплено даними послугами всі соціальні групи громадян, зменшено кількість бездоглядних дітей. Впровадження проекту позитивно вплине на активізацію громад, підвищить соціальну свідомість.

- Організації-партнери, співвиконавці проекту:Липовецька районна рада, ТОВ «Турбівський машинобудівний завод», Приборівська, Сиваковецька, Новоприлуцька сільські ради.

Проект позитивно оцінено та виділено 200 тис. грн. з обласного бюджету  для  фінансування заходів, передбачених проектом.

До Вашої уваги фотоматеріали реалізації заходів проекту